दिशांचं भान म्हणजे नक्की काय? - Welcome to Swayam Talks
×

Start your free trial now!

Download Swayam Talks App

But first register here 👇🏻

Register
 

धनंजय गोखले

दिशांचं भान म्हणजे नक्की काय?

दिशा किती आहेत? असा प्रश्न येताच आपण आठ दिशा सांगतो. आपल्यापेक्षा अधिक बुद्धिमान माणूस दहा दिशा सांगतो. पण अथर्वशीर्ष त्याच्याही एक पाऊल पुढे जातं. अथर्वशीर्षातील एक ऋचा आपल्याला अकराव्या दिशेची ओळख करून देते. ही ऋचा कुठली आहे आणि मुख्य म्हणजे, आपल्याला माहीत नसलेली ही अकरावी दिशा कुठली आहे हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही हा भाग पाहायलाच हवा. निरूपण केलंय श्री धनंजय गोखले यांनी.

 

Related Video


Trending Now

Other Podcasts

Swayam Recommends

Social Change Makers

Who Followed their Heart

स्वयं मुंबई २०२१