आपण इथे असून कसं नसावं? - Welcome to Swayam Talks
×

Start your free trial now!

Download Swayam Talks App

But first register here 👇🏻

Register
 

धनंजय गोखले

आपण इथे असून कसं नसावं?

आपण एखादं काम करताना त्यात इतके गुंतून जातो की त्या कामाच्या यशाने आपण हुरळून जातो व अपयशाने निराश होतो. पण अथर्वशीर्षाची एक ऋचा आपल्याला 'रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा' या अवस्थेत घेऊन जाते. क्रिकेटमधील एक उदाहरण देऊन श्री धनंजय गोखले हीच ऋचा अतिशय रंजक पद्धतीने समजावून सांगतात आणि आपल्याला अंतर्मुख करतात.

 

Related Video


Trending Now

Other Podcasts

Swayam Recommends

Social Change Makers

Who Followed their Heart

स्वयं मुंबई २०२१