सैनिकहो तुमच्यासाठी... - Welcome to Swayam Talks
×

Start your free trial now!

Download Swayam Talks App

But first register here 👇🏻

Register
 

अनुराधा प्रभुदेसाई

सैनिकहो तुमच्यासाठी…

कारगिल युद्धानंतर २००४ साली, कुटुंबासह सुट्टीत फिरायला कारगिलला गेलेल्या अनुराधाताईंना तिथली एकदंर परिस्थिती पाहून आणि तिथल्या सैनिकांबरोबर झालेल्या संभाषणातून भारतीय सैन्याबद्दलचा एक नवाच दृष्टिकोन गवसला आणि त्यांनी त्यांचे पुढचे आयुष्य त्याविषयीच्या कार्याला समर्पित करण्याची प्रतिज्ञा केली. सामान्य माणसांच्या मनात भारतीय सैन्याबद्दल जागृती निर्माण करणे आणि त्यांच्या कार्याची महती समस्त भारतीयांपर्यत पोहोचवणे हा ध्यास घेऊन त्यांनी ‘लक्ष्य फाऊंडेशन’ची स्थापना केली. त्यांच्यात झालेल्या ह्या परिवर्तनाची गोष्ट ऐकूया, त्यांच्याच तोंडून.

सदर व्हिडिओचे चित्रिकरण हे ‘स्वयं टॉक्स सातारा २०२२’ ह्या कार्यक्रमात केले गेले आहे.

 

Related Video


Trending Now

Other Podcasts

Swayam Recommends

Social Change Makers

Who Followed their Heart

स्वयं मुंबई २०२१