मनDay with अनघा- Season२ Ep२३ ‘अंतरी पालटू जाला गे’ - Welcome to Swayam Talks
×

संपूर्ण पॉडकास्ट ऐकण्यासाठी

'स्वयं टॉक्स'चे सभासद व्हा !

 
Subscribe करा

अनघा मोडक

मनDay with अनघा- Season२ Ep२३ ‘अंतरी पालटू जाला गे’

‘तुम्ही बदला म्हणजे जग बदलेल’ ही उक्ती आपण तंतोतंत पाळली तर त्याचे सकारात्मक परिणाम नक्कीच दिसतील. पण केवळ बदल म्हणजे परिवर्तन नव्हे. त्याचा परिघ अजून मोठा आहे. बदलाच्या आणि स्थित्यंतराच्या पलीकडे जाऊन तो कवेत घेता आला म्हणजे परिवर्तन नेटकेपणाने उमजेल. हेच अधिक सोपे, सुलभ करुन सांगतेय अनघा आजच्या ‘मनDay with अनघा’च्या ह्या भागात.

अनघा मोडक हे निवेदनाच्या क्षेत्रातील एक प्रस्थापित नाव आहे. तिची स्वतःची अशी ओघवती आणि रसाळ शैली आहे. तिच्या अद्भुत आवाजात निवेदन ऐकणे हा स्वर्गातीत अनुभव असतो. ‘मनDay विथ अनघा’ ह्या पॉडकास्ट सिरीज मध्ये आपण ऐकणार आहोत, ‘अंतरी पालटू जाला गे’


Trending Now

Other Podcasts

Swayam Recommends

Social Change Makers

Who Followed their Heart

स्वयं मुंबई २०२१