Featured – Welcome to Swayam Digital
×

Featured

Memes : Creativity चा नवा चौकोन

Memes : Creativity चा नवा चौकोन

वैष्णवी कानिटकर

रोजच्या जगण्यातली विसंगती शोधून त्यावर तिरकसपणे केलेले भाष्य ही खरंतर एक कला आहे. सूक्ष्म निरीक्षण आणि उत्तम विनोदबुद्धी यांच्या योग्य मिलाफातून निर्माण होणाऱ्या Memes बद्दल सांगतेय वैष्णवी कानिटकर
 

वाचा