वैद्यकीय विद्यार्थ्यांत समाजभानाचा अंकुर - सेवांकुर ! - Welcome to Swayam Talks
×

डॉ. नितिन गादेवाड

वैद्यकीय विद्यार्थ्यांत समाजभानाचा अंकुर – सेवांकुर !

वैद्यकीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि त्यांच्यात सेवावृत्ती रुजावी म्हणून कार्यरत असणारी संस्था म्हणजे सेवांकुर.


Trending Now

Other Podcasts

Swayam Recommends

Social Change Makers

Who Followed their Heart

स्वयं मुंबई २०२१